Valojen ja lamppujen elinikä kertoo valolähteen keskimääräisen eliniän vanhennustestin testiolosuhteissa. Elinikä perustuu siis LED komponenteille tehtävään alan standarditestiin ja standardin määrittelemiin kriteereihin. Vanhennustestit tekee ensisijaisesti LED komponentin valmistaja (esim. Cree). Elinaikaodote ei siten tarkoita koko tuotteen vähimmäisikää jonka jälkeen valo sammuu tai vielä toimii vaan alan standardin mukaista testiin perustuvaa elinaikaa. Esim. testistandardin LM80 mukaan määrätyn elinajan jälkeen valosta on vielä 80%  jäljellä. Testissä osalla näytteistä voi olla huomattavasti lyhyempikin elinaika esim. yksi kymmenestä, mutta suurimalla osalla tulee olla suurempi elinikä. Elinikä kuvaa myös vain LED komponentin standarditestissä määriteltyä elinikää. Koko tuotteessa voi olla kuitenkin paljon muitakin elektronisia komponetteja (aktiiviset ja passiiviset elektroniset komponentit kuten mikropiirit, transistorit, diodit, vastukset ja kondensaattorit). Näille muille komponenteille komponenttivalmistajat määrittelevät yleensä MTBF (mean time between failure) arvon. MTBF arvo kuvaa osaltaan tuotteen elinikää, mikäli tuotteen suunnitellussa on noudatettu komponentin valmistajan antamia ohjeita sekä yleisiä suunnitteluperusteita. Aina näin ei ole. Ideaalitilanteessa MTBF tuntimäärä on kuitenkin huomattavasti pidempi kuin LM80 testillä saatu LED komponentin elinikä.

Hehkulampuilla elinikä on usein noin 500 – 2000 tuntia (20 – 83 päivää yhtäjaksoisessa käytössä) ja halogeenilampuillakin vain 4000 tuntia (167 päivää). LED-lampuilla tämä voi olla jopa 100.000 tuntia (4167 päivää), mutta yleisemmin myymissämme LED lampuissa noin 50000-75000 tuntia.

Lampun, joka sisältää LED valolähteen, testissä saama elinikä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Lamppu joutuu käyttöolosuhteissa erillaisiin ympäristöolosuhteisiin, kuten alttiiksi ulkoiselle lämmölle, normaalia heikomalle jäähdytykselle, sähköverkon häiriöille (ylijännitepiikit ja transientit), tärinälle, ksoteudelle, lämpölaajenemiselle ja kutistumiselle jne. Lamppu joutuu siis myös mekaanisesti koville. Lisäksi perinteisten lamppujen (halogeenit, hehkulamput ja jopa loisteputket) hehkulanka joutuu kovalle mekaaniselle rasitykselle, koska hehkulanka lämpenee nopeasti sytytettäessä (jolloin lanka venyy) ja se jäähtyy, kun lamppu sammutetaan (hehkulanka lyhenee). Tämä jatkuva lämpeneminen ja jäähtyminen on yksi yleisimmistä syistä, miksi lamppu palaa. LED-valo on puolijohde eikä sen sisällä ole hehkulankaa. LED-valo on lähes immuuni tälläisille mekaanisille rasituksille, kuten tärinälle. LED valon suurimmat elinikää laskevat ongelmat johtuvat virheellisestä asennuksesta (valon luonnollinen jäähdytys estyy) sekä sähköverkon häiriöistä.

LED:in eliniän kannalta sen ohjaimelle asetetaan suuret vaatimukset. Mikäli LED:ä ohjataan oikein, saavutetaan LED:in täysi etu. Huonolla ohjaimella LED:in elinikä on jopa huomattavasti huonompi kuin hekulampulla, jopa vain joitakin tunteja.

LED valojen osalta on olemassa myös toinen eliniän määritelmä. Se taas kertoo sen ajan, jolloin 70% valomäärästä on jäljellä. Myös tämä aika perustuu standardisoituun vanhentamistestiin, joten LM70 luku on vertailukelpoinen muiden LM70 lukujen kanssa. On kuitenkin huomattava, ettei lukua voi verrata LM80 testin lukuun (LM80 testi on vaativampi). Yleensä tehokkailla LED komponenteilla saavutetaan näissä LM70 vanhennustesteissä noin 60000-80000 tunnin elinikä.Limic Oy,  jonka verkkokauppa valokas.fi on, on vuonna 1966 perustettu osakeyhtiö. Meillä on pitkä kokemus LED-valoista. Tutkimme (ja teimme ensimmäiset prototyypit) LED valojen käyttöä valaistukseen jo 1990-luvun loppupuolella, mutta silloin LED komponentti ei ollut vielä riittävän tehokas käytettäväksi yleisvalaistukseen. Kun 2000-luvulla markkinoille tuotiin uudet tehokkaat niinsanotut teho LED:it, niin tämä ongelma oli ratkaistu. Vuonna 2004 Limic Oy teki ensimmäisen prototyypin yleisvaloksi soveltuvasta LED valosta, ja se tuotiin markkinoille vuonna 2005. Alusta saakka olemme panostaneet tuotteiden laatuun ja mm. värilämpötilaan. Ensimmäinen asuinhuoneistoon tarkoitettu  LED valomme oli jo lämmin valkoinen, koska totesimme jo silloin 2005, ettei kylmän valkoinen sovellu värilämpötilan kylmyytensä tähden lainkaan asuinhuoneistoiden yleisvalaistukseen. Muutaman vuoden jälkeen toimme markkinoille uuden oman tuotteen, jossa värilämpötila oli puhtaan valkoinen (neutral white), todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Tämä on esimerkki jatkuvasta tutkimuksestamme ja tuotekehityksestämme.

Yrityksellämme on siis todella pitkät perinteet LED valoalalla, ja olemme olleet alan alan kehityksen kärjessä aina sen alkutaipaleelta lähtien. Vuosien saatossa saatu kokemus niin omista kuin maahantuomistamme LED valoista on täysin käytettävissä ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta. Voit luottaa siihen, että tiedämme mitä myymme, ja mitä keromme. Alan johtavana pioneerina tunnemme LED valoalan todella hyvin.

Testaamme ja mittaamme kaikki myymmämme tuotteet huolellisesti. Mittauksiin kuuluu mm. tuotteiden valomäärät sekä niiden kuluttama sähköteho ja tuotteiden lämpötilat eri kohdissa. Vaikka käytämme LED-komponetteina pelkästään kalliimpia laatukomponentteja, mittaamme silti tuotteistamme mm.  valomäärän, värilämpötilan, hallitsevan aallonpituuden ja ärsykepuhtauden. Useista tuotteista olemme mitanneet myös mm. valon spektin ja nämä mittaukset jatkuvat. Joissakin asioissa (kuten vaatimustenmukaisuus) joudumme kuitenkin luottamaan valmistajan vakuutukseen (Declaramation of conformity), koska tämä on käytäntö EU alueella. Tutkimme kuitenkin nämäkin tuotteet mahdollisimman hyvin resurssiemme puitteissa (tutkimme mm. rakenteen, testaamme sähköturvallisuuden ja mittaamme mm. eristysvastuksen ja läpilyöntijännitteen jne), mutta emme voi teetää resurssien takia erillisiä vaatimustenmukaisuustestejä riippumattomissa hyväksyntälaboratorioissa jokaisen tuotteen osalta (mm. EMC testit, jotka valmistaja on jo teettänyt).